Cách kiểm soát order trong nhà hàng, quán ăn, cà phê

Cách kiểm soát order trong nhà hàng, quán ăn, cà phê

Mặc dù ngày nay có phương thức order hiện đại bằng máy tính bảng, song suy cho cùng vẫn là rắc rối nếu như mất wifi cũng như chi phí quá lớn không phải nhà hàng ,quán ăn, quán cà phê nào cũng có thể đáp ứng. Vì thế order bằng cách sử dụng phiếu order vẫn là tiện lợi và phù hợp nhất. Tuy nhiên, đối với những quán ăn trước nay vẫn sử dụng phương cách order truyền thống 1 liên nhưng với order 2 liên sẽ quản lý hiệu quả hơn rất nhiều.

 

1. Thủ quỹ Quản lý các sổ order

NV thủ quỹ là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các quyển order, order, bill và kiểm soát việc xuất order, bill theo các quy định.

- Thủ quỹ phải quản lý được toàn bộ số quyển order và số liên tương ứng.

- Nhà bếp, thủ kho chỉ xuất kho với đúng với các thông tin ghi trên order  như số lượng, loại.... phiếu yêu cầu phải có chữ ký của người yêu cầu hoặc người chịu trách nhiệm.

- Các trường hợp xuất không đủ hay dư so với yêu cầu thì người yêu cầu phải báo cho thủ quỹ biết.

 

2. Kiểm tra order và bill:

- Thủ quỹ phải kiểm tra các nội dung sau:

+ Tính chính xác chữ ký và kiểu chữ tên của người ghi order trong tất cả các bill. Tất cả các bill phải có chữ ký, tên đầy đủ của NV bàn phụ trách thanh toán.

+ Số lượng bill của thu ngân chuyển có đủ với số lượng bill tin từ báo cáo tổng kết hay không?

+ Tính chính xác đầy đủ của số lượng loại món ăn, đồ uống và số lượng của mỗi món ăn đồ uống.

+ Số liên của order sử dụng so với số của các liên order đã được cấp phát.

 

- Với hai yếu tố kiểm tra sau cùng, thủ quỹ kiểm tra như sau:

 

+ Sắp xếp các liên hồng theo thứ tự và theo từng nhóm (với các nhóm cũng sắp xếp theo thứ tự tăng dần).

+ Sắp xếp các bill theo thứ tự.

+ Kiểm tra bill có số nhỏ nhất trước.

+ Thu thập các liên hồng có số order trùng với số order của liên trắng.

+ Kiểm tra số lượng món ăn, số lượng của mỗi món ăn của các liên hồng so với bill có chính xác không?

+ Có thiếu liên hồng nào so với liên trắng và bill không?

+ Stick vào bản check số liên order.

+ Tiếp tục kiểm tra với các bill khác.

+ Tổng kết xem có những liên hồng nào đã ghi mà đã không nhập vào hệ thống của thu ngân hay không?

+ Tổng kết xem đã có order nào chưa được ghi hay không? Ví dụ đã ghi từ 3201 – 3224 và 6226 – 3250, thiếu mất order là 3225 hoặc quyển số 88 từ 3196 – 3200 chỉ còn một liên chưa ghi là 3200 vào ngày hôm kia nhưng hôm qua chưa thấy ghi order….

 

3. Báo cáo:

- Thủ quỹ phải kiểm tra toàn bộ các order, bill của ngày hôm trước vào sáng ngày hôm sau, và phải báo cáo kết quả kiểm tra (nếu có điểm không đúng theo quy định) trong ngày cho Trưởng phòng TCKT và BGĐ.

- Mọi trường hợp không đúng theo quy định thì nhân viên thủ quỹ phải lập báo cáo chuyển cho Trưởng phòng TCKT (và gửi một bản báo cáo sự việc ngay trong ngày cho BGĐ), Trưởng phòng TCKT có trách nhiệm làm việc với bộ phận liên quan và gửi báo cáo kết quả giải quyết chậm nhất 2 ngày sau đó.