Hỗ trợ 24 24h

Hỗ trợ 24/ 24h

TRỰC TIẾP

- Theo yêu cầu của khách trực tiếp hỗ trợ (lắp, cài đặt, hướng dẫn, đào tạo,...)

- Theo ký kết hay các vấn đề phát sinh.

INTERNET

- Gửi tài liêu, hướng dẫn qua internet (mail, chát).

Mail: khienph@phuphat.vn

Skyper: khienph

Facebook: khien Ph

Yahoo: phamhuukhien1979

- Cài đặt, hỗ trợ thông qua internet (Teamviewer, VPN, Remote Desktop).

ĐIỆN THOẠI

- Gọi, nhắn hỗ trợ qua số điện thoại 096 1869 588 / 0905 350 389