Đối tác

Đối tác

      Dựa trên tinh thần hợp tác theo phương châm "Cùng vững bước, cùng thành công", và luôn mong muốn được sự bắt tay, chung sức của mọi người, nhằm thúc đẩy công việc cũng như cuộc sống của gia đình & công đồng ngày một tốt hơn.

 

1. Tôn trọng các quy định của đối tác.

 

2. Thực hiện đúng các cam kết & giao kèo với đối tác.

 3. Không gây ảnh hưởng tới quyền lợi & uy tín của đối tác.

 

4. Hỗ trợ & nâng uy tín đối tác